03 آذر

سفره ماهی و باقلاقاتق گردشگری سفربخیر درگیله بوم، شما زندگی بومی در کنار مردم گیلک رو تجربه می کنید، آرایش و معماری گیله‌ بوم تلفیقی از سنتی و مدرن بوده و چشم‌انداز آن جنگل‌های کوهپایه‌ای "گیشار کوه" و همچنین بلندترین قله گیلان یعنی "سماموس" می باشد.

 واقع در روستای قاسم آباد سفلی / استان گیلان

گیله بوم فاصله نزدیکی با ساحل دریای خزر داشته و از سوی دیگر جنگل های هیرکانی حدود بیست دقیقه‌ای این اقامتگاه است.