13 آذر

بازارچه سنتي جزيره هنگام 1 گردشگری سفربخیراینجا اولین اقامتگاه بوم گردی جزیره هنگام است و شما میتوانید در جنوبی ترین نقطه ایران اقامت خاصی را در طبیعت زیبای جزیره تجربه نمایید.

اقامتگاه بوم گردی ساحلی هنگامی جنب روستای هنگام قدیم قرار داشته و شما هر روز صبح با صدای امواج خلیج فارس و مرغان ماهی خوار از خواب بیدار خواهید شد.

واقع در جزیره هنگام / استان هرمزگان