10 شهریور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

Visa Tocumenویزای ترانزیت پاناما مسافرانی که در مسیر پروازیشان از فرودگاه پاناماسیتی عبور می نمایند ، و نیاز دارند تا اطلاعات و قوانین ترانزیت این فرودگاه را بدانند ، طی جدیدترین استعلامی که در مردادماه 1398 از سفارت پاناما انجام شده است ، قوانین ترانزین آن فرودگاه بدین شرح می باشد:

** توجه : ** تصویر پاسخ ایمیلی که از سفارت پاناما دریافت شده است در انتهای این متن قرارداده شده ، مطابق مفاد مطالبی که دستیار اجرایی سرکنسول پاناما ارائه نموده اند :